Fotografia de Txema Salvans amb manuscrit d’Alguer Miquel