Qui som

Per a Catalunya Mirades Solidàries, la solidaritat i la justicia van de la mà.

Catalunya Mirades Solidàries és una associació sense ànim de lucre impulsada per un grup de fotògrafs i fotògrafes amb sensibilitat social. L’objectiu és difondre el respecte entre les persones mitjançant la imatge acompanyada de la paraula.

Catalunya Mirades Solidàries promou activitats relacionades amb la solidaritat, la cultura, la justícia social i la denúncia de qualsevol mena de marginació (origen, sexe, pensament, creença).

Catalunya Mirades Solidàries organitza exposicions, conferències, publicacions, tallers i altres accions socials.

Catalunya Mirades Solidàries promou la cultura de la justícia social mitjançant imatges realitzades per fotògrafs i fotògrafes de prestigi, acompanyades de textos manuscrits de personalitats de la societat civil.

Catalunya Mirades Solidàries recull fons per ajudar a finançar projectes d’ajuda solidària sense ànim de lucre.

Catalunya Mirades Solidàries dóna visibilitat a les comunitats i els col·lectius més vulnerables de la societat. També fomenta la sensibilització ciutadana respecte a problemes socials fruit de la injustícia, la pobresa, l’abús, l’exili i qualsevol mena de marginació social.

Membres de la junta de Catalunya Mirades Solidàries:

  • President: Joan Guerrero
  • Vicepresident: Domènec Umbert
  • Tresorera: Maika Valencia
  • Secretari: Manel Galgo
  • Vocals: Kim Manresa ,Vicenç Semper, Samuel Aranda, Julio Carbó, Lieya Ortega