Qui som

Qui som
Per a Catalunya Mirades Solidàries, la solidaritat i la justicia van de la mà.
Catalunya Mirades Solidàries és una associació sense ànim de lucre impulsada per un grup de fotògrafs i fotògrafes amb sensibilitat social. L’objectiu és difondre el respecte entre les persones mitjançant la imatge.
Membres de la junta de Catalunya Mirades Solidàries:

Presidencia: Vicenç Semper
Vicepresidencia: Samuel Aranda
Secretaria: Roser Vilallonga
Tresoreria: Roberto Palomo
Vocals: Kim Manresa, Joan Guerrero, Julio Carbó, Lieya Ortega, Isidre G. Puntí, Manel Galgo, Joan Sánchez, Paco Archs, Maika Valencia, Manu Miltru. Jordi Otix.

Que fem
Catalunya Mirades Solidàries promou activitats relacionades amb la solidaritat, la cultura, la justícia social i la denúncia de qualsevol mena de marginació (origen, sexe, pensament, creença).
Catalunya Mirades Solidàries organitza exposicions, conferències, publicacions, tallers i altres accions socials.
Catalunya Mirades Solidàries recull fons per ajudar a finançar projectes d’ajuda solidària sense ànim de lucre.
Catalunya Mirades Solidàries dóna visibilitat a les comunitats i els col·lectius més vulnerables de la societat. També fomenta la sensibilització ciutadana respecte a problemes socials fruit de la injustícia, la pobresa, l’abús, l’exili i qualsevol mena de marginació social.

Ser social
Col·legi de Periodistes
Rabla de CAtalunya nº 10 Pral.
08007 Barcelona