Quí som
Per a Catalunya Mirades Solidàries, la solidaritat i la justicia van de la mà.

Catalunya Mirades Solidàries és una associació sense ànim de lucre impulsada per un grup de fotògrafs i fotògrafes amb sensibilitat social. L’objectiu és difondre el respecte entre les persones mitjançant la imatge.

Membres de la junta de Catalunya Mirades Solidàries:

Presidencia: Vicenç Semper
Vicepresidencia: Samuel Aranda
Secretaria: Roser Vilallonga
Tresoreria: Roberto Palomo
Vocals: Kim Manresa, Joan Guerrero, Julio Carbó, Lieya Ortega, Domènec Umbert, Manel Galgo i Maika Valencia

Que fem
Catalunya Mirades Solidàries promou activitats relacionades amb la solidaritat, la cultura, la justícia social i la denúncia de qualsevol mena de marginació (origen, sexe, pensament, creença).

Catalunya Mirades Solidàries organitza exposicions, conferències, publicacions, tallers i altres accions socials.

Catalunya Mirades Solidàries recull fons per ajudar a finançar projectes d’ajuda solidària sense ànim de lucre.

Catalunya Mirades Solidàries dóna visibilitat a les comunitats i els col·lectius més vulnerables de la societat. També fomenta la sensibilització ciutadana respecte a problemes socials fruit de la injustícia, la pobresa, l’abús, l’exili i qualsevol mena de marginació social.