Fotografia de Gemma Miralda

Fotografia de Gemma Miralda

100,00

Categoría:

Descripción

Albert Suils és un ramader del sector oví que fa la transhumància a peu dues vegades l’any. Segueix la Cabanera d’Aragó, una via pecuària tradicionalment utilitzada per conduir els grans ramats a peu. La comunitat d’Aragó va declarar la transhumància un bé d’interès cultural immaterial l’any 2011, i la Unesco li atorgà el mateix reconeixement al 2019. La transhumància afavoreix la creació de corredors ecològics, i és un exemple d’equilibri entre home, economia i entorn. Però l’Albert té serioses dificultats per a mantenir viu l’ofici degut a la falta de relleu generacional i pels baixos preus en el mercat, entre d’altres. Quan vaig conèixer l’Albert vaig voler documentar la seva activitat per dignificar aquest ofici mil·lenari i que contribueix com pocs altres a la preservació del medi natural.

 

29/05/2014, Benabarre